Saturday, 17 August 2019

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬੀਮਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਲਈ ਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। 
      ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੋਨੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿਉ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
    ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਹਤਵੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਵੰਦ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿਉ। ਸਾਥੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
       ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਅਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 
   ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਪਨੇ, ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘਟਾਅ ਲਵੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗ ਜਾਊ।
     ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਛੁਪਾਉ। ਐਸਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤਣਾਉ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਅਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ-:- ਹੁਣ ਫੋਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਿਚਨ ਚ ਕੰਮ ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਅ ਦਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Tuesday, 13 August 2019

ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ Boyfriend ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ

ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ Boyfriend ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਆਪਾ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੂੰ ਚਲ ਆਪਾ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।

ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਓਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ Birthday ਕਲ੍ਹ ਆ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਹਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ.

ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਦਾ birthday ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੱਥ ਇਕ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫ਼ਟ ਖੋਲਿਆ। ਉਸਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆ ਗਿਫ਼ਟ ਚ ਇਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੀ..

ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਨੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਮਲੀਏ ਉਸਦੀ ਧੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉ ਨੀ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਮਾਪੇ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਲਣੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਚ ਰਹਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀ ਕਿਉਕਿ ਬਾਪ ਇਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆ ਸੂਰਜ ਗਰਮ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦੋ ਸੂਰਜ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ…..
Request_For_Girls_Kise_De_Pyar_Pichhe_apne_parents_Di_ਇਜ਼ਤ ਨਾ Rolo

Friday, 14 June 2019

ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

Saturday, 20 April 2019

Mukh Mantari (Dhamak Base) Biography | Real Name | Age | Songs | Family I Punjabx.IN


Mukh Mantari (Dhamak Base) Biography | Real Name | Age | Songs | Family | Wiki :मुख्यमंत्री एक ऐसा नाम है जिस को आप ने कभी न कभी तो सुना ही होगा । जैसा के हुम् सब जानते हैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा शक्ति है यह रातो रात किसी भी आदमी को स्टार बना सकता है । आज से पहले कितने ही लोग सोशल मीडिया ने स्टार बनाए हैं ।
उन में से ही एक पंजाब के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहने वाला मात्र 15 साल का लड़का धर्मप्रीत सिंह जो के आजकल सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के नाम से मशहूर हो चुका है । चलिए दोस्तो जानते हैं इस छोटे स्टार की जीवनी शुरू से ।
Mukh Mantari (Dhamak Base) Biography | Real Name | Age | Songs | Family | Wiki

Mukh Mantari (Dhamak Base) Biography | Real Name | Age | Songs | Family | Wiki

NameDharampreet Singh
Date of Birth20 April 2003
Age15
ProfessionSinger
Father’s NameNot Known
Mother’s NameNot Known
NationaltyIndian
Read Also
Biography of Harjeet Brar bajakhan

Mukh Mantari (Dhamak Base) Biography | Real Name | Age | Songs | Family | Wiki

  • Dharampreet Singh एक गुरसिख बच्चा है जो हर रोज गुरदुवारा जाता है इस के इलावा धर्मप्रीत सिंह को गुरबाणी का भी ज्ञान है ।
  • उन के ही गांव के कुछ बच्चों ने धर्मप्रीत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जिस के बाद वह वीडियो रातो रात वायरल हो गई और धर्मप्रीत सिंह स्टार बन गए ।
  • धर्मप्रीत सिंह की वीडियो को सोशल मीडिया पर देखने के बाद पंजाबी सिंगर Sukh Sandhu ने उस से कांटेक्ट किया और धर्मप्रीत उन के साथ गाना करने के लिए तैयार हो गए ।
  • हाल ही में आया गाना Dhamak The Base जो के Sukh Sandhu के दुवारा गाया गया है वह Youtube की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है ।
  • इस गाने में धर्मप्रीत के दुवारा कुछ गलत भी बोला गया था जिस से काफी लोगो ने उन का विरोध भी किया ।
Mukh Mantari (Dhamak Base) Biography | Real Name | Age | Songs | Family | Wiki

Controversies

जब भी कोई आदमी रातो रात तररकी करता है तो विवाद भी उस आदमी के साथ चलते हैं ऐसा ही कुछ हुआ dharampreet उर्फ Mukhmantari के साथ । जिस के चलते मुखमंतरी ने एक गाने में कुछ एतराज़ जोग टिप्पणी कर दी थी जिस के चलते कुछ लोगो ने धर्मप्रीत का सिखी बाना उतरवा दिया जिस उस से पहले धर्मप्रीत ने उस टिप्पणी के लिए माफी भी मांग ली थी । जिस के चलते धर्मप्रीत काफी विवादों में भी फसे हैं ।

Gaurav Choudhary (Technical Guru Ji) Biography, Age, Girlfriend, Family in Hindi | Punjabx.IN

Gaurav Choudhary (Technical Guru Ji) Biography, Age, Girlfriend, Family in Hindi
 एक बहुत ही Famous भारतीय Youtuber है।
आज Technical Guru ji  दुबई में अपना बिज़नेस संभाल रहे हैं। लेकिन इस साथ साथ वह अपना एक Youtube चैनल भी चलाते हैं।उन का यह चैनल Technology पर आधारित है। जिस में वह इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुडी जानकारी लोगो तक पहुंचाते हैं.
Gaurav Choudhary (Technical Guru Ji) Biography, Age, Girlfriend, Family in Hindi
Gaurav Choudhary
अगर हम Technical Guru ji चैनल के Subscribers की बात करें तो उन की गिनती आज 7 मिलियन से भी ऊपर हो चुकी है । तो दोस्तो आज हुम् आप को Technical Guru ji’s biography के बारे में जानू कराएंगे। ” तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं। “

Technical Guru Ji Profile 

Bio
NameGaurav Choudhary
Nick NameTechnical Guru Ji
ProfessionYoutuber, Businessman
Physical Status
Hight6 Feet 1 Inch
Weight78 Kilograms
Body42-32-15 Inches
Chest Size42 Inch
Waist Size32 Inch
Biceps Size15 Inch
Skin ColorBrown
Hair ColorBlack
Eyes ColorLight Brown
Personal Life
Date of Birth7 May 1991
Age (2018)27 Year
NationalityIndian
Home TownJaipur, Rajsathan
 India
Birth PalaceJaipur, Rajsathan,
 India
AdressDubai
Education
SchoolNot Known
CollegeBirla Institute of Seince
and Technology , Rajsathan
QualificationM. Tech. 
Family
FatherNot Known
MotherNot Known
BrotherPardeep Choudhary
SisterNone
Favorite Things
Favorite
Cricketer
Virat Kohli
Favorite SingerNot Known
Favorite
Place
Canada
Favorite ActorRishi Kapoor
Favorite FoodHome Made Food
Favorite ColorBlack, Yellow
Marriage Life
Marriage StatusUnmarried 
Marriage DateN/A
Wife NameN/A
SonN/A
DaughterN/A
Other
DebutAs Youtuber in 2015
(Technical Guru Ji)
ReligionHindu
HobbiesReading
CasteNot Known
AffairNot Know
CarsAudi A8
BikesNot Known
Income8-10 Lakh / Month (Youtube)
Social Media Accounts
Google PlusNot Available
PinterestNot Available
WikipediaNot Available
LinkedinNot Available
FacebookNot Available
InstagramNot Available
TwitterNot Available
SnapchatNot Available

 Gaurav Choudhary (Technical Guru Ji) Biography, Age, Girlfriend, Family in Hindi

गौरव चौधरी का जन्म 7 मई 1991 को अजमेर में हुआ
गौरव चौधरी को बचपन से ही टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की दुनिया मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था
पढ़ाई में होशियार होने के कारण गौरव चौधरी हर साल अपनी क्लास में टॉप करते थे।
Gaurav  को बचपन से हमेशा यह सीखने की चाहत लगी रहती थी कि कैलकुलेटर कंप्यूटर और इंटरनेट क्या है
और यह कैसे काम करते हैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की चाहत ने आज एक 27 वर्षीय भारतीय को पूरी दुनिया में टेक्निकल गुरुजी के नाम से फेमस कर दिया।
गौरव ने अभी अपनी 10th पास की ही थी के उनके पिता अपने परिवार के साथ बीकानेर शिफ्ट हो गए।
Gaurav Choudhary (Technical Guru Ji) Biography, Age, Girlfriend, Family in Hindi
गौरव ने बीकानेर के केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपनी 12 th क्लास साइंस और मैथ के साथ बहुत अच्छे नंबर लेकर पास की।
वहीं दूसरी तरफ गौरव अपनी पढ़ाई के साथ-साथ C++ को भी सीखते रहें
जिसमें उन्होंने थोड़े ही समय में कोडिंग की बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर ली।
साल 2003 में गौरव के पिता का एक सड़क एक्सीडेंट हो गया ।
जिसमें उनके पिता कोमा में चले गए और अब घर की पूरी जिम्मेदारी गौरव पर आ गई।
अपने घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए , गौरव बने बीकानेर में ही एक इंजीनियर कॉलेज
इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्यूनिकेशन मैं एडमिशन ले लिया।
साल 2012 में गौरव चौधरी का परिवार दुबई में शिफ्ट हो गया दुबई में ही गौरव ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की।

Technical Guru ji Youtube Channel :

असल में गौरव चौधरी के दिमाग में यूट्यूब चैनल बनाने का आईडिया तब आया ।
जब वह दुबई में ही सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर के तौर पर CCTV कैमरा का एक्सेस कंट्रोल का सर्टिफिकेशन कर रहे थे।
गौरव चौधरी खुद भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो अक्सर YouTube पर देखा करते थे ।
तो उनके मन में विजय ख्याल आया कि क्यों ना इस काम का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया जाए ।
18 अक्टूबर 2015 को गौरव चौधरी ने टेक्निकल गुरुजी नाम का एक YouTube चैनल बनाया।
जिस पर उन्होंने अपनी पहली वीडियो 18 अक्टूबर 2015 को Upload की।
अगर हम आज टेक्निकल गुरुजी YouTube चैनल की बात करें।
तो वह भारत का पहला ऐसा टेक्नोलॉजी से जुड़ा चैनल है जिस पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है
इसके साथ-साथ गौरव चौधरी एक और चैनल “Gaurav Choudhary” के नाम से चलाते हैं।
जिस पर वह दुबई की Famous Places की वीडियो अपलोड करते हैं।

Gaurav Chaudhary’ Income :

गौरव चौधरी दुबई में अपने भाई प्रदीप चौधरी के साथ मिलकर बिजनेस संभालते हैं इसके साथ-साथ वह YouTube से भी बहुत अच्छी कमाई करते हैं।
अगर हम YouTube चैनल की इनकम की बात करें तो वह हर महीने 500000 से 700000 के बीच कमा लेते हैं।
इसके अलावा गौरव चौधरी स्पॉन्सर से भी अच्छी इनकम कर लेते हैं अगर हम कुल मिलाकर कहे तो पैसे की कोई कमी नहीं है।

Interesting Fact About Technical Guru ji:

अपने सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए उनके लिए अलग-अलग Giveaway  लेकर आते रहते हैं
जिसमें सब्सक्राइबर को कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए वीडियो के नीचे एक कमेंट करना होता है
और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना होता है।
उसके बाद टेक्निकल गुरुजी उनमें से कुछ लोगों को चलते हैं और उनकी प्रोफाइल को वेरीफाई करने के बाद
जो भी Giveaway  का प्रोडक्ट होता है वह प्रोडक्ट उन सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचा दिया जाता है।
हाल ही में टेक्निकल गुरुजी ने Samsung इंडिया के साथ मिलकर अपने सब्सक्राइबर के लिए बहुत से मोबाइल का Giveaway किया है
टेक्निकल गुरुजी चैनल की आज के समय में 7 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं
लेकिन इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बावजूद गौरव चौधरी YouTube को पार्ट टाइम करते हैं
टेक्निकल गुरु जी  चैनल पहला ऐसा हिंदी चैनल है जिस के Subscriber 7 मिलियन से ऊपर हैं।
Technical Guru ji को सभ से पहले Sharma ji Technical ने Guide किया था।
Gaurav Chaudhary  का पसन्दीदा Youtuber Greeky Ranjit है। गौरव चौधरी और रंजीत बहुत अच्छे दोस्त भी हैं।
टेक्निकल गुरुजी अपनी हर इंटरव्यू में कहते हैं कि आपको जिंदगी में हमेशा
सीखते रहना चाहिए आपको हो सकता है थोड़ा समय कामयाबी ना मिले
लेकिन जो भी कुछ सीखने को मिलता है उसे दिमाग मैं स्टोर कर ले क्योंकि दिमाग की कोई लिमिट नहीं होती
तो दोस्तों यह तो थी Gaurav Choudhary (Technical Guru Ji) Biography, Age, Girlfriend, Family in Hindi  हमे उम्मीद है
आप को हमारा आर्टिकल पसन्द आया होगा। हमे कमेंट करके आप हमारा मनोबल बड़ा सकते हैं।

Friday, 19 April 2019

Singga (Punjabi Singer) Biography | Age | Family | Wiki | Wife


Singga (Punjabi Singer) Biography | Age | Family | Wiki | Wife

सिंगर पंजाबी की एक मशहूर कलाकार है जिन्होंने अपनी पहचान थोड़े ही समय में पूरी दुनिया में बना ली है।  इस कलाकार ने अपनी शुरुआत एक गीतकार के रूप में शुरू की थी लेकिन जल्दी ही जे स्टार पूरी दुनिया में फेमस हो गया और उसने अपना खुद का गाना करने का निर्णय किया सिंगर द्वारा गाया गया पहला का जट्ट दी क्लिप 2 बहुत ही ज्यादा फेमस रहा और सिंगा कि पहचान पूरी दुनिया में बन गई । 
Singga (Punjabi Singer) Biography | Age | Family | Wiki | Wife
Singga (Punjabi Singer) Biography | Age | Family | Wiki | Wife
आप सब इस कलाकार के बारे में तो जानते ही हैं लेकिन आप में से बहुत कम लोग सिंगा की असल जिंदगी के बारे में जानते हैं तो चलिए दोस्तों आज हम आपको एस मशहूर कलाकार की पूरी जिंदगी के बारे में बताएंगे ।
Bio
NameManpreet Singh
Nick NameSingga
ProfessionLyricist , Singer, Music Producer
Physical Status
Hight5 Feet 11 Inch
Weight65 Kilograms
Body38-32-14 Inches
Chest Size38 Inch
Waist Size32 Inch
Biceps Size14 Inch
Skin ColorBrown
Hair ColorBlack
Eyes ColorLight Brown
Personal Life
Date of Birth1992
Age(2018)26 Year
NationalityIndian
Home TownVill. Mahilpur, Hushyarpur Punjab
Birth PalaceVill. Mahilpur, Hushyarpur Punjab
AdressVill. Mahilpur, Hushyarpur Punjab
Education
SchoolNot Known
CollegeN/A
Qualification
Family
FatherNot Known
MotherNot Known
BrotherNot Known
SisterNot Known
Favorite Things
Favorite
Cricketer
KL rahul
Favorite SingerRaj Brar, Jassi Gill
Favorite
Place
Punjab
Favorite ActorNot Known
Favorite FoodSaag, Lassi 
Favorite ColorBlack, Red
Marriage Life
Marriage StatusUnmarried
Marriage DateN/A
Wife NameN/A
SonN/A
DaughterN/A
Other
DebutSong (Lyricist): Mere Yaar
ReligionSikhism
HobbiesSinging
CasteNot Known
AffairNot Known
CarsNot Known
BikesNot Known
Income– 
Social Media Accounts
Google PlusNot Available
PinterestNot Available
WikipediaNot Available
LinkedinNot Available
FacebookNot Available
InstagramNot Available
TwitterNot Available
SnapchatNot Available

Singga (Punjabi Singer) Biography | Age | Family | Wiki | Wife

  • Singga सिंघानिया अपना पहला गाना कॉलेज में पढ़ते समय गया था उस समय इसके पास इतनी ज्यादा पैसे नहीं थे कि यह एक एल्बम कर सके इस लिए Singga ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर अपना एक गाना किया लेकिन वह ज्यादा नहीं चला ।
  • एक बार कॉलेज में पढ़ते समय सिंगा चोरी के केस में भी पकड़े गए थे बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया लेकिन उस वक्त यह किसी को नहीं पता था कि यह लड़का बड़ा होकर एक दिन इतना बड़ा स्टार बन जाएगा ।

Gurj Sidhu Biography | Age | Family | Wife | Punjabx.in


Gurj Sidhu Biography | Age | Family | Wife | Wiki  आज हम बात करने जा रहे पंजाबी के मशहूर गायक Gurj Sidhu की । हालहि में मशहूर हुए गुर्ज सिधु को आज कौन नही जानता । सिर्फ 11 साल की उम्र में गुर्ज सिद्दू ने अपने ताया जी हरभजन सिंह सिद्धू जो कि उस समय के मशहूर सुरंगी मास्टर थे।
.उनके साथ गाना स्टार्ट किया । उस समय गुर्ज सिद्दू  गुरुद्वारा में  जाकर धार्मिक गाने  गाता था  उसके कुछ समय बाद  UK चले गए । UK में उनोह ने Kaos Production के साथ मिल कर अपना पहला गाना नज़ारे लांच किया  । आज हम गुर्ज सिद्दू के बारे में शुरू से जानेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गुर्ज सिद्दू की बायोग्राफी ।
Gurj Sidhu

Gurj Sidhu Biography | Age | Family | Wife | Wiki

Bio
NameGurjeet Singh
Nick NameGurj Sidhu
ProfessionPunjabi Singer
Physical Status
Hight5 Feet 11 Inch
Weight75 Kilograms
Body40-36-14 Inches
Chest Size40 Inch
Waist Size36 Inch
Biceps Size14 Inch
Skin ColorBrown
Hair ColorBlack
Eyes ColorLight Brown
Personal Life
Date of Birth3 June 1991
Age(2018)27Year
NationalityAmerican
Home TownScotland, UK
Birth Palace
Adress
Education
SchoolNot Known
CollegeNot Known
QualificationNot Known
Family
FatherNot Known
MotherNot Known
BrotherNot Known
SisterNot Known
Favorite Things
Favorite
Cricketer
Sachin Tendulkar, Virat Kohli
Favorite SingerNot Known
Favorite
Place
Los Angles
Favorite ActorAmir Khan, Salmaan Khan
Favorite FoodNot Know
Favorite ColorBlack, Red
Marriage Life
Marriage StatusUnmarried
Marriage DateN/A
Wife NameN/A
SonN/A
DaughterN/A
Other
DebutSong – Nazareh 2014
ReligionSikh
HobbiesSwiming, Dancing
CasteJatt Sikh
AffairNot Known
CarsNot Known
BikesNot Known
IncomeNot Known
Social Media Accounts
Google PlusNot Available
PinterestNot Available
WikipediaNot Available
LinkedinNot Available
FacebookGurj Sidhu
InstagramGurj Sidhu
TwitterNot Available
SnapchatNot Available
 Read Also 
Biography of Karan Sandhawalia (Lucky) Yaar Jigree Kasooti Digree
Biography of Amrit Amby (Laali ) Yaar Jigree Kasooti Digree
Biography of Sidhu Moose Wala
Biography of Babbu Maan

Gurj Sidhu All Songs


Nazareh – (2014)
Mitran de Shonk – (2014)
Putt Sardaran de – (2015)
Pata Lag Ju – (2015)
Deep Obsession – (2016)
Sentimental Value – (2017)
Adha Pind – (2018)